Newhouser VS môi giới tự do

bin_5568

Từ trước đến nay nhiều người vẫn thường gọi chung tất cả các môi giới bất động sản là ” Cò ” và cho rằng cứ là môi giới bất động sản thì là không minh bạch và luôn dè chừng. Nhưng trong thực tế chỉ có một số con sâu làm rầu nồi canh, không phải môi giới bất động sản nào cũng hoạt động như nhau. Điển hình có thể phân biệt rõ ràng : Các chuyên viên tư vấn và các môi giới tự do.

Cùng phân biệt 2 nhóm môi giới này và bạn có thể hoàn toàn tin tưởng khi làm việc cùng các chuyên viên tư vấn của Newhousing ( Newhouser ).

nhsvstudo